5 tipov ako využiť zvieratká Holztiger v matematike

Začiatok školského roka je úspešne za nami a s ním prichádzajú aj obľúbené či menej obľúbené predmety. Určite sa zhodneme na tom, že medzi tie menej obľúbené patrí matematika. Ako ste na tom s matematikou vy? Milovali ste ju alebo neznášali? Už nech odpoviete akokoľvek, skúsme sa na matematiku pozrieť z iného uhla pohľadu a  ukážme deťom, že aj matematika môže byť hrou. My sme sa rozhodli zábavnú matematiku spojiť so zvieratkami značky Holztiger, ktoré v tomto prípade využijeme s cieľom deti niečo naučiť, podporiť v senzitívnom období čísel a matematických operácií, no najmä sa budeme veľa hrať a zabávať.

Poďme sa spolu pozrieť na päť tipov, ako využiť zvieratká Holztiger v matematike.

 
1. Poradie

Kto je prvý? Kto posledný? Kto stojí pred medveďom? Kto hneď za ním?….

takéto a podobné otázky môžete dieťaťu klásť počas hry, či po skončení domáceho divadielka, ktoré dieťaťu zahráte. Urobte si jednoduchý lesík z papiera alebo odpadového materiálu a otvorí sa vám nekonečne veľa možností, kde môžete u dieťaťa trénovať určenie polohy objektu v usporiadanom rade. Pokiaľ sa hráte s dieťaťom otvorenú hru, občas vsuňte otázku na určenie polohy predmetu. Pokiaľ sa rozhodnete pre dramatizáciu, skúste zapojiť dieťa, ktoré na základe vašich slov umiestni predmet do usporiadaného radu. 

Napr. Kde bolo tam bolo, bol raz jeden opustený lesík. Dlho v ňom nikto nebýval. V jeden teplý letný deň sa do lesíka zatúlal jeleň. Kričal, volal, ale nik sa neozýval. Našiel malý opustený domček, v ktorom sa rozhodol, že prenocuje. Na druhý deň do lesíka prišla líška. Aj ona kričala a volala. Z domčeka sa ozval hlas jeleňa, ktorý ju pozval k sebe dnu. Tretí deň skoro ráno v lese kričal a volal malý ježko……

Aké poradie zvieratiek zvolíte, koľko ich bude a aký príbeh vymyslíte, je na vás. Na záver môžete klásť dieťaťu vyššie spomínané otázky. Uvidíte, koľko nápaditých scén spolu vymyslíte. Fantázii sa predsa medze nekladú a o tom, že sa dieťa práve vzdeláva v oblasti matematiky, ani netuší. Ak máte pocit, že nie ste veľmi kreatívni, poproste dieťa, aby vytvorilo zo zvieratiek usporiadaný rad. Potom deťom položte otázky na určenie polohy predmetu a vyskúšajte otázky dávať v rýchlom tempe. Zaručená zábava!

Odporúčanie: deti do 3 rokov- použite nižší počet zvieratiek (max 3) a pracujte najskôr s pojmami prvý a posledný.

2. Meranie

Vedeli ste, že dieťa môže merať vzdialenosť medzi predmetmi, odmerať  dĺžku, šírku či výšku aj napriek tomu, že nepozná meracie jednotky ako centimeter či meter? Pomocou neštandardných jednotiek, ktoré nájdete v domácnosti to určite zvládne. Takýmito jednotkami môžu byť drevené tyče, slamky, rôzne skladačky, kocky, drevené tyče, čokoľvek čo doma nájdete. Dôležité však je, aby boli dané predmety rovnako dlhé.

A ako zapojiť meranie do hry so zvieratkami Holztiger?

Určte objekt (krmítko, strom, domček, hríb….), zvieratká umiestnite v rôznej vzdialenosti od daného objektu. Následne pomocou zvolených jednotiek dieťa určí vzdialenosť medzi zvieratkom a daným objektom a výsledok merania vysloví  počtom použitých jednotiek merania. Takýmto spôsobom môžete merať napr. dĺžku chodidiel zvieratiek, výšku,  šírku, dĺžku tela a pod. Rovnakým meraním môžete porovnávať dva predmety podľa veľkosti zvoleného rozmeru a výsledky porovnania vysloviť stupňovaním prídavných mien (dlhší/kratší, vyšší/nižší a pod.). Na záver môžete dieťa oboznámiť s metrom alebo pravítkom a ukázať im štandardný postup merania.

Odporúčanie: deti do 3 rokov- pracujte dlhšie časové obdobie s rovnakou neštandardnou jednotkou merania, na porovnávanie použite dva objekty a na začiatok porovnávajte pomocou prídavných mien veľký-malý.

3. Štvorcová sieť

Zvieratká Holztiger sú skvelým pomocníkom aj pri hre na záhrade či v prírode. Ak chcete spojiť hru, pobyt na čerstvom vzduchu a vzdelávanie, vezmite svoje obľúbené zvieratká von.  Pomocou kriedy nakreslite na chodník či betón jednoduchú štvorcovú sieť. Označte štvorec s názvom štart alebo len umiestnite zvieratko do ľubovoľného štvorca. Potrebujeme, aby sa zvieratko dostalo do iného štvorca, kde môžeme nakresliť napr. rôzne druhy potravy pre lesné zvieratká. Dieťa sa v štvorcovej sieti pohybuje pomocou šípok, ktoré mu vopred nakreslite na papier alebo mimo štvorcovej siete.

Kam sa dostalo zvieratko? Čo sa nachádza v štvorčeku, ku ktorému ho doviedli šípky? Staršie deti môžu takéto plán cesty  pomocou šípiek vytvoriť samé. Tiež sa môže dieťa so zvieratkom pohybovať na základe pokynov hore, dole, vpravo, vľavo.

Odporúčanie: deti do 3 rokov- požite štvorcovú sieť max z 6-9 štvorcov, používajte pokyny dopredu a dozadu.

4. Sčítanie

Medzi základné matematické operácie patrí sčítanie. Keďže sa zvieratká Holztiger v hre super kombinujú s rôznymi inými hračkami, použili sme farebné drevené kocky a vymysleli jednoduchú hru, v ktorej okrem sčítania a porovnávania trénujeme aj rozvoj emocionálnych zručností a to najmä v prípade prehry. Na túto matematickú hru sme teda použili farebné drevené kocky a zvieratká Holztiger. Každé dieťa si vybralo tri zvieratká, ktorým priradilo farbu kocky (napr. jeleň-zelená, ježko-modrá, líška-červená). Následne sme z daných farieb do košíka vložili ľubovoľný počet kociek, ktorý sme potom vysypali. Úlohou detí je priradiť farbu k zvieratku a spočítať kocky, vyhráva dieťa, ktorého zvieratká majú väčší počet kociek.

Kto má koľko kociek? Kto má viac? Kto menej? O koľko viac/menej? Koľko kociek má ježko a medveď spolu? …Vôbec nemusíte súťažiť, len sa hrajte, kombinujte a sčítajte.

Odporúčanie: deti do 3 rokov: pracujte v obore do 5, na porovnávanie zvoľte len dve zvieratká. 

5. Bludisko

Bludiská rôznych druhov deti milujú. Zároveň sa v bludisku dieťa učí identifikovať cestu v obrazci. Pripravte deťom bludisko menej či viac zložité podľa jeho aktuálnej vývinovej úrovne a to úplne jednoducho. My sme vybrali päť lesných zvieratiek Holztiger so svojimi mláďatkami. Pomocou farebných pasteliek sme na veľký papier nakreslili cestičky. Úlohou dieťaťa je dostať  zvieratko k svojmu mláďatku po vyznačenej cestičke. Ako obmenu sme použili jednofarebné cestičky, na konci ciest boli rôzne predmety. Úlohou dieťaťa je zistiť, k akému predmetu sa jednotlivé zvieratká po prekonaní bludiska dostanú.

Odporúčanie: deti do 3 rokov- zvoľte max 2 cestičky a dve zvieratká, na začiatok stačí jedna cestička, po ktorej je dieťa schopné so zvieratkom prejsť (kopíruje obrys cesty).

Ak sa vám článok páčil, potešíme sa, ak ho prezdieľate, či pošlete ďalej svojim priateľom.

Autorka článku: Mgr. Daša Jurčáková