Senzorické boxy ako súčasť senzorickej hry (sensory play) a ich význam pre rozvoj dieťaťa.

Premýšľate nad výrobou senzorických boxov pre vaše deti? Poďte sa s nami pozrieť, ako na to. 

Senzorické boxy sú súčasťou senzorickej hry. Tá sa vyznačuje tým, že  stimuluje súčasne viacero zmyslových systémov. Pomáha tak rozvíjať zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, propriocepciu (informácie o polohe, napätí a pohyboch častí tela) a vestibulárne vnímanie (vnímanie polohy hlavy a tela v priestore). 

Zohráva nezastupiteľnú úlohu vo vývine dieťaťa a to najmä v ranom a predškolskom veku. Senzorická hra má dopad na mnohé oblasti rozvoja, zdokonaľuje motorické schopnosti, kognitívne schopnosti ako pamäť, zdokonaľuje reč, komunikáciu a sociálne kompetencie, predstavivosť a kreativitu. V neposlednom rade má významný relaxačný a upokojujúci účinok. Znižuje úzkosť, frustráciu a nervozitu.

Špecifické postavenie má senzorická hra pri osobách s mentálnym či telesným postihnutím. Často sa využíva v terapii, pri práci s autizmom či inými poruchami. Pomocou vhodne zvolených senzorických pomôcok a postupov možno stimulovať narušenú oblasť alebo dosiahnuť stav uvoľnenia.

Ako to funguje

Zmyslovou stimuláciou si budujeme vzťah k nášmu prostrediu a k svetu. Pomocou zmyslov preciťujeme a spoznávame všetko okolo nás. Získavame tak cenné skúsenosti, ktoré sú kľúčové k prežitiu, k rastu a rozvoju.

Ak je senzorický podnet dostatočne silný, aktivizuje receptor v nerve, ktorý spustí sériu elektrických impulzov. Všetko, čo vidíme je vizuálny stimul, všetko, čo počujeme zase zvukový atď. Prostredníctvom dostredivých dráh spôsobuje tento zmyslový stimul zmeny v mozgu. V konečnom dôsledku a zjednodušene je možné povedať, že mozog je výsledkom stimulácie, ktorej sa mu dostáva. Koncept, podľa ktorého sa môže mozog meniť v dôsledku stimulácie, ktorá na neho pôsobí, sa nazýva neuroplasticita. 

To však nie je pre nás až také podstatné. Dôležité je zistenie, že pôsobením rôznych stimulov a prácou so zmyslami pomáhame dieťa rozvíjať. Vďaka zmyslovým aktivitám získava jasné, komplexné informácie o prostredí a veciach v ňom, ktoré následne dokáže triediť a spracovávať.

 Na senzorické aktivity väčšinou netreba špecifické pomôcky, postačí to, čo nájdeme doma a v prírode. Dôležitá je pri tom rôznorodosť podnetov, ktoré sa dajú jednotlivými zmyslami poznávať.

Ako si vytvoriť senzorický box

Typickým príkladom senzorickej hry sú senzorické boxy. Senzorické boxy obsahujú rozmanitý zmyslový materiál, rôznych vlastností. Využiť môžete všetko, čo v domácich podmienkach nájdete. Potraviny, hračky, vodu, rôzne doplnky dokonca aj drogériu. Kombinujte tak, aby sa zapojilo čo najviac zmyslov. Zvoľte rôzne farby, povrchy, hmoty, štruktúry, skupenstvá, veci s rozličným zvukom a pod. 

Ideálnym základom na tvorbu „zmysloboxov“ je ryža, strukoviny či cestoviny. Dajte však pozor, niektoré druhy fazule sú v surovom stave pre deti nebezpečné. Použiť môžete aj kinetický piesok, hlinu, vodu alebo penu na holenie. Ak si nie ste istí alebo je vaše dieťa vo fáze vkladania všetkého do úst, zvoľte ako základný materiál radšej potraviny a  vytvorte „jedlú“ verziu boxov.

Jedlá verzia boxov využíva ako základný materiál všetko, čo dieťa môže bez problémov zjesť. Pridajte cereálie, pomleté cornflakesy alebo uvarené špagety, vytvorte si domácu plastelínu z múky, použite mlieko alebo vodu. Možností je naozaj veľa, výber závisí od toho, čo chcete boxom dosiahnuť a aký je váš cieľ. 

Tématické boxy

Box môžete vytvoriť za rôznym účelom. Primárne na manipuláciu a hru so zvoleným materiálom alebo aj so zámerom deti niečo popri hre naučiť. Dodajte mu aj ďalšie, širšie a premyslenejšie rozmery zvolením konkrétnej témy. Nie je to však nutné. Niekedy stačí, aby si deti mohli materiál len pochytať, premiestňovať, presypávať.

 Ak sa dáte do výroby tematického boxu, vyberajte podľa záujmov a preferencií dieťaťa. Vložte do boxu informácie, ktoré sa počas hrania s ním dieťa naučí, ktoré ho zaujímajú a sú pre neho atraktívne. Deti tieto boxy motivujú k hre a udržia ich pozornosť na dlhší čas.

Máme pre vás malý tip. Vytvorte boxy, ktoré budú inšpirované konkrétnou knihou a jej hrdinami. Spojíte hneď niekoľko užitočných vecí. Prepájaním týchto dvoch oblastí môžete dieťa motivovať k čítaniu alebo naopak urobiť pre neho senzorickú hru zaujímavejšou.

Kedy začať

Ideálny vek na hru so zmysloboxami sú 3 roky, keď je už dieťa dostatočné zrelé na dodržiavanie základných pravidiel a nevníma svet okolo seba prostredníctvom úst. No pri troche odhodlania môžete so senzorickou hrou začať už oveľa skôr. Z vlastných skúsenosti vieme, že základné jednoduché boxy zvládajú dobre už aj 1,5 ročné detičky. Ako sme spomenuli na začiatku, senzorická hra má výrazne pozitívne dopady najmä na deti v ranom a predškolskom veku.

Základom pri vytváraní boxov je, okrem daného veku a vyspelosti, pozorovanie dieťaťa, jeho potrieb a aktuálneho senzitívneho obdobia. Ak sa nachádza v období, v ktorom obľubuje malé predmety, vložte mu ich tam. Ak ma rado počítanie alebo abecedu, použite v boxe číslice či písmená. Je vaše dieťa nervóznejšie a podráždenejšie, skúste boxy na báze vody, plastelíny či piesku. Tento jednoduchý princíp reflektovania jeho senzitívnych období, nálad a preferencií vám zaručene prinesie úspech v podobe spokojnej a zmysluplnej hre vášho dieťaťa.  

Ako začať

1.Box: Typickým priestorom, v ktorom sa realizujú senzorické aktivity, sú špecifické stolíky na to určené. Sú však ťažko zohnateľné a zbytočne drahé. Možností, kde môžete senzorickú aktivitu umiestniť, je však mnoho. Najčastejšie sú to rôzne boxy, krabice či nádoby, no pomôcť si môžete aj táckami, podnosmi pod kvetináče či pekáčmi. Veľmi obľúbeným je ikeácky stolík Flisat, ktorý má dva odkladacie boxy. Nebol na to síce pôvodne určený, no veľmi rýchlo sa stal u nadšencov senzorických aktivít obľúbeným. Výber boxu závisí od vášho cieľa a použitých materiálov, teda od bodu 2 a 3. Na konci článku nájdete linky s príslušenstvom, ktoré v tejto časti spomenieme.

  1. Cieľ, zámer, téma: To, či si zvoliť tému alebo nie, sme rozobrali už vyššie. Dôležitým je však najmä váš cieľ, čo chcete senzorickou aktivitou u detí dosiahnuť, teda aký je váš zámer. Inak budete postupovať, keď chcete vytvoriť tematický box, inak ho vystaviate, ak bude určený primárne na rozvoj jemnej motoriky, rozvoj a podporu hmatu alebo uvoľnenie napätia. Pred tvorbou boxu a zvolením materiálov a doplnkov by ste mali mať aspoň približnú predstavu, čo a prečo idete tvoriť.
  1. Základné materiály a ich výber sa odvíjajú od bodu 2, teda od vášho zámeru. Najčastejšie sa však využíva ryža, cestoviny, voda, plastelína, piesok. Prvé dva viete pomocou potravinárskeho farbiva krásne zafarbiť a prispôsobiť ich danej téme alebo ich len pre detské oko trochu zatraktívniť. K farbeniu sme vám vytvorili i názorné video.
  2. Doplnky a príslušenstvo: do boxu často pridávame ďalšie veci, ktoré dotvoria jeho celkovú podobu. Hračky, miniatúry, prírodný materiál ako drievka, kvety, rôzne maličkosti a dekorácie, písmenká, číslice, Holztiger zvieratká, všetko čo vám napadne a čo sa vám do boxu hodí. Nemalo by chýbať príslušenstvo, pomocou ktorého môžu deti so základným materiálom manipulovať, premiestňovať ho, pracovať s ním. Na mysli máme rôzne mištičky, nádobky, naberačky, štetce, formičky, pipety a pinzety. Dole nájdete link na e-shop, ktorý ich má v ponuke.
  1. Pravidlá

Neporiadku sa nebojte. Ak je toto vaša jediná obava, preč s ňou. Pod hraciu plochu použite nepremokavú podložku, resp. bežné obrusy na kreatívne tvorenie detí. Majte miesto hrania stále pod dozorom a stanovte si pravidlá. Veci sa nevysýpajú, ani nevylievajú, používame ich len v boxoch. Ak sa časom začne morálka kaziť, pravidlo zopakujte. Dodajte, že pri jeho opätovnom porušení, budete musieť hru ukončiť.

Najmä u menších detí sa môže stať, že tak budete musieť aj reálne urobiť. V 2 rokoch je pre deti zábavné, rozhadzovať materiál mimo hracej plochy. Neprepadajte panike, hru pomaly ukončte a neporiadok využite k rozvoju ďalších oblastí. Vysávanie, zametanie, utieranie sú potrebné zručnosti, ktoré navyše deti v tomto veku bavia. Uvedomenie si konzekvencií a dôsledkov svojho správania má význam pre ich vývin, sociálne kompetencie aj rozhodovacie procesy.

 Autor článku a fotografii : Gabriela Palai

Použité materiály: 

Doplnky do boxov z Tutumutu:

drevené figúrky, zvieratká a stromy pre sensory play
gumená cesta vhodná pre sensory play
hračky vhodné do sensory boxov s vodou

Boxy:

Stolík vhodný pre sensory play
Boxy pre sensory play

Príslušenstvo do boxov:

Pomôcky pre sensory play

iné:

Nepremokavá podložka
Sada potravinárskych farbív

Video ako si doma pripraviť farebné cestoviny pre hru, si môžete pozrieť na tomto odkaze