Ako sa hrať s Holztiger figúrkami

Možno sa vám aj páčia, možno po nich pokukujete, vzdycháte pri každom poste či stories, v ktorom sa objavia, no neviete presne, ako by ich využili vaše deti a ako by sa s nimi hrali? 

Prinášame vám článok s 5 tipmi, ako využiť Holztiger figúrky v hre detí.

Jedna jednoduchá rada, dajte im ich do rúk, oni vám to už ukážu. No ak chcete mať predstavu, na čo všetko sa dajú drevené figúrky značky Holztiger využiť a aký význam pre deti môže mať hra s nimi, čítajte ďalej. Nechajte sa inšpirovať, presvedčiť či motivovať.

1.    Senzorická hra

Senzorické boxy ako súčasť senzorickej hry ponúkajú nekonečné množstvo možností na využitie Hoztiger figúrok. Senzorická hra stimuluje súčasne viacero zmyslových systémov. Pomáha tak rozvíjať zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, propriocepciu (informácie o polohe, napätí a pohyboch častí tela) a vestibulárne vnímanie (vnímanie polohy hlavy a tela v priestore). 

Zohráva nezastupiteľnú úlohu vo vývine dieťaťa a to najmä v ranom a predškolskom veku. O jej ďalších významoch a dopadoch na detský vývin si povieme v samostatnom článku. Taktiež vám v ňom ukážeme rôzne spôsoby, ako sa taký senzorický box dá v domácich podmienkach pripraviť.

Box môžete vytvoriť len na primárnu manipuláciu a hru so zvoleným materiálom alebo so zámerom deti niečo naučiť. Dodajte mu aj ďalšie širšie a premyslenejšie rozmery zvolením konkrétnej témy. Vložte do neho informácie, ktoré sa počas hrania s ním dieťa naučí.

Ako príklad sme zvolili senzorický box s názvom Nočné živočíchy. Pomocou cestovín a strukovín sme vytvorili jednoduchú scenériu nočnej prírody. Do tohto prostredia sme zasadili niekoľko zvieratiek, ktoré sú aktívne najmä v noci. Dieťa prostredníctvom hry tieto informácie voľne a bez memorovania spracováva. 

2.    Zmyslové vnímanie

Zmyslovou stimuláciou si budujeme vzťah k nášmu prostrediu a k svetu. Pomocou zmyslov preciťujeme a spoznávame všetko okolo nás. Získavame tak cenné skúsenosti, ktoré sú kľúčové k prežitiu, k rastu a rozvoju.

Zmyslom celkovo dominuje zrak a sluch. Menej pozornosti sa už venuje napríklad takému hmatu. A pritom je pre deti veľmi dôležitý. Dotyk má naozaj veľkú moc, pretože ním môžeme zistiť, aký má predmet tvar, povrch, veľkosť, hmotnosť, tvrdosť alebo mäkkosť.

Existuje mnoho spôsobov, ako rozvíjať hmat u detí a podporiť jeho funkciu. Jednou z aktivít na rozvoj hmatu sú aj tzv. stereognostické vrecúška, v ktorých má dieťa nájsť konkrétny predmet. Neprecvičujú iba hmat samotný. Rozvíjajú aj vnímanie prostredníctvom pohybu rúk okolo predmetov.

Aj tu sa dajú skvelo využiť naše drevené figúrky. Pripravte vrecúško a vložte do neho jednotlivé zvieratká. Následne požiadajte dieťatko, aby pomocou hmatu našlo medzi nimi jedno konkrétne. Inou, alternatívnou verziou týchto aktivít môže byť použitie krabice, do ktorej vyrežeme priestor na rúčky. Dieťaťu však dáme len jedno zvieratko, ktoré nevidí. Čo drží, musí zistiť jedine pomocou hmatu.

3.    Kreslenie

Táto aktivita úzko súvisí s predchádzajúcou časťou o zmyslovom vnímaní. V tomto bode sa však zameriame na zrak. Zvieratká Hozltiger sa totiž dajú výborne použiť aj na rozvoj tohto zmyslu a to napríklad ako vzor pri obkresľovaní.

Túto možnosť využijete najmä pri starších deťoch, ktoré už dosiahli istú úroveň v kreslení a radi tvoria podľa predlohy. Postavte im samostatnú figúrku alebo celú scénu, ktorú vytvoríte z lesných či morských zvierat.

Zábavnou a zaujímavou alternatívou môže byť obkresľovanie tieňov, ktoré tieto zvieratá vytvárajú. Postavte ich na miesto, kde svieti priame Slnko alebo si pomôžte lampou. Papier umiestnite tak, aby na neho dopadali vznikajúce tiene. Potom už len stačí obkresliť tieň a výtvor je na svete.

4.    Učenie

Zaraďte figúrky aj do domáceho vzdelávacieho procesu. Použite predstavivosť a kreativitu a nájdete 100 spôsobov, ako sa prostredníctvom figúrok môžu deti niečo naučiť. Ako príklad vám ponúkame dve jednoduché aktivity pre rôzne vekové kategórie.

Typickou montessori aktivitou, v ktorej sa dajú zvieratká využiť, je priraďovanie. Vytvorte si kartičky, na ktorých budú jednotlivé zvieratká aj s ich pomenovaním. Úlohou dieťatka je spárovať zvieratko s rovnakým obrázkom. Táto aktivita je vhodná pre deti okolo 1,5 roku.

Pre staršie deti môžete vytvoriť náročnejšie aktivity, z ktorých sa majú niečo dozvedieť. Dobre funguje najmä spojenie s knižkami, podobne ako sme to urobili v aktivite na fotke. Pridajte k drevenému dubu knižku, kartičky s jeho vývojovými štádiami a porozprávajte sa o tom, čím všetkým si taký strom musí prejsť, aby z neho bol dub, aký držia v rukách.

5.    Otvorená hra

Hra s otvorenými hračkami poskytuje dieťaťu možnosť, hrať sa stále novým spôsobom. Nemá pravidlá, ani jasný koniec. A v podstate neexistuje ani nesprávny spôsob, ako sa s podobnými hračkami hrať. Je len na dieťati samotnom, ako hru uchopí.

Hra sa často odvíja od jeho potrieb, záujmov, predstavivosti, stupňa vývoja či momentálneho nastavenia. Hračky sú z tohto dôvodu nadčasové a vhodné pre batoľatá, predškolákov či väčšie deti. S vekom sa mení len spôsob ich využitia v hre.

Aj drevené zvieratká od značky Holztiger môžeme zaradiť do kategórie otvorených hračiek. Sú nadčasové, zobrazujú reálnu podobu zvierat, podporujú deti v kreativite a v slobodnom prístupe k hraniu sa.  Je len a len na nich, aký príbeh či scénu si vybudujú.

A radou, ktorou sme začali, tento článok aj ukončíme. Dajte im tieto hračky do rúk, oni už budú vedieť, čo s nimi.  

Autor článku : Gabriela Palai
Autor fotografii : Veronika Štabrila , Gabriela Palai

Použité materiály z Tutumutu: 

1. Senzorický box: drevené figúrky HOLZTIGER – vlk, medvedík čistotnýježko a výr

2. Zmyslové vnímanie: drevená figúrka HOLZTIGER – veľryba s vodotryskom

3. Učenie: drevený strom HOLZTIGER – dub a vtáčiky červienka a drozd

4. Otvorená hra: veľryba s vodotryskom, hroch